Disclaimer

Stichting Speeltuin de Kievit (Kamer van Koophandel: 41087792 nummer) verleent u hierbij toegang tot de website en nodigt u uit de hier aangeboden abonnementen / verhuur af te nemen.

Stichting Speeltuin de Kievit behoudt zich daarbij het recht voor, om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Speeltuin de Kievit spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Speeltuin de Kievit nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Speeltuin de Kievit.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Speeltuin de Kievit, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Speeltuin de Kievit
Kerkstraat 10
5671 GP Nuenen
Tel 040-7802870
(alleen bereikbaar tijdens openingstijden)